Tähelepanu! e-laenuabi.ee kasutamisel soovitame olla hoolas!

Vihjena jõudis Rahapuu blogini teave järjekordsest inimeselt inimesele laenupakkujast, kes esmapilgul tekitab omajagu kahtluseid.

Tegu on e-laenuabi.ee veebikeskkonnaga, mida haldab Rummel OÜ. Inforegistri andmetel on ettevõtele omistatud negatiivne skoor ja hoiatusmärgis. Samuti ei jäta viisakat muljet veebikeskkonna ülesehitus ning seda tutvustavate tekstite õigekeelsus.

Enne nimetatud portaali investeeringute tegemist hinnake kriitiliselt portaali võimekust investoreid teenendada.

Rahapuu blogi soovitab ühisrahastusplatvormidena kasutada Bondora, Omaraha, Crowdestate või MoneyZen platvormi.