Funderbeam – börs või mitte?

Väikeste ettevõtete rahakaasamisest Funderbeami platvormil olen varasemaltki rääkinud. Siin mõned näited:

Kapitaliturgude arendamise perspektiivist on Funderbeami (ja Fundwise’i) jätkusuutlikkus riikliku tähtsusega küsimus. Kuigi laenuraha on jätkuvalt väga soodne, siis on kuulda olnud, et pangad liiga lihtsalt raha enam ei laena. Loomulikult võib alati võlakirju emiteerida, kuid ega protsessiga kaasnevad kulud pluss kulukas intressimäär ole kuni miljoni eurose aastakäibega ettevõtte jaoks  lihtne teenindada. Kuigi eestlastel on järjest rohkem kapitali käes, siis vaid sõprade ja tuttavate (nö FFF ehk friends, fools and family) käest vajalikku kapitali kiireks arenguks kokku ei pruugi saada. Funderbeam ongi see vahekiht, kes enne börsi ja alternatiiviks pangalaenule või võlakirjadele suudab omakapitali vastu isegi kuni miljon eurot kapitali tõsta. Ole vaid hea ettevõte koos tugeva looga ning investorite rahakotirauad avanevad!

Juhtinvestor?

Üldiselt korraldatakse Funderbeami kampaaniat esmalt mitteavalikult ja seejärel juba avalikult. Mitteavaliku korraldamise ajal on kampaania “privaatses olekus”, kuhu juurde pääseb limiteeritud hulk investoreid. Üldiselt on tegu nendega, kes on juhtinvestori poolt kutsutud või raha kaasava ettevõttega seotud. Ideeks on kampaania valideerimine ehk kui juhtinvestoriga seotud punt on nõus raha paigutama, siis on tõenäoliselt mõistlik kampaaniaga avalikuks minna. Näiteks La Muu kampaania puhul panidki juhtinvestorid esialgu 3×20 000 eurot ja privaatsest olekust avalikuks mindi 60 tuhade eurose eelindikeerimisega. Tänaseks teame kõik, et kampaania pakuti täiesti ribadeks ning algsest 3 suuremast investorist jäi lõpuks alles vaid 1. Vastasel korral poleks teised investorid väga midagi saanud.

Juhtinvestorite kasutamine ei ole iseenesest midagi uut. Riskikapitalistid investeerivad sageli mõne juhtinvestoriga koos (eriti kui riskikapitaliste siseneb tehingusse palju) ning nad teavad, et juhtinvestor suhtleb ettevõttega aktiivselt ja lahendab tekkivaid küsimusi ühes raha kaasanud ettevõttega. Funderbeamis makstakse juhtinvestorile isegi tasu, kuigi seda alles siis, kui toimub mõni rahakanne, olgu selleks dividend või ettevõtte väljaost mõne suure investori poolt. Tavalise taksi kohaselt võtab tehingust 3% Funderbeam ja 0-3% saab juhtinvestor. Mõlemad tasumäärad on kampaaniatingimustes alati kirjas, näiteks Chaga Healthi sündikaadist teenivadki mõlemad 3% tehingust.

ChagaHealthSyndicate
Funderbeam.com: Chaga Healthi tasustruktuur

Börsist erinevaks võib pidada rahakogumise viisi. Esmalt öeldakse vahemik, mida soovitakse koguda, näiteks islandlaste Lava Cheese soovib 350 tuhat – 650 tuhat eurot koguda ning kõik huvilised saavad seejärel teha oma indikatsiooni. Selles faasis annad alles teada kui palju oleksid nõus investeerima, kuid see ei kohusta investeeringut tegema.

Lava Cheese Syndicate - Funderbeam.png
Funderbeam.com: Lava Cheese kampaania

Kuigi kampaania lõpuni on jäänud veel 29 päeva, siis on investorid juba indikeerinud 564 tuhat eurot, see on minimaalse soovitud summa suhtes 161% enam ja seetõttu võib jääda mulje, et raha pakutakse rohkem kui ettevõttel vaja. Tegelikult on maksimaalsest summast veel ligi 90 tuhat eurot puudu!

Kui indikeerimisperiood lõppeb, siis vaatab juhtinvestor indikatsioonid üle ja koostöös raha kaasava ettevõttega otsustatakse kuidas investeerimispakkumised välja saadetakse. Näiteks La Muu puhul võisid indikeerida 100 tuhat eurot, kuid tegelikult oli nõudlus nii tugev, et kõigile pakuti maksimaalselt 434 euro eest investeeringuid [PARANDATUD, vt kommentaaridesse]. Alles nüüd pead otsustama kas aktsepteerid pakkumise, soovitad muudatust või loobud. Olen ise näiteks Chaga puhul indikatsiooni muutnud ja tõstsin selle esialgsega võrreldes kahekordseks. Kuna Chaga kampaania sai küll minimaalse rahastuse kokku, kuid maksimaalsest jäi veidi puudu, siis polnud juhtinvestoril probleemi minu soovi aktsepteerida ning tagasi saadetigi uus pakkumine koos muudetud summaga. Alles pakkumise aktsepteerimisel võtsin enesele kohustuse leida vajalik summa õigeks päevaks oma Funderbeami kontole.

Jälgida tasub kampaania kuupäevi! Näiteks on Lava Cheese kampaania indikeerimisperioodi lõpp planeeritud 20. juuniks. Pane tähele, et see on planeeritud tähtaeg, näiteks La Muu pidi suhteliselt kiiresti kampaania kinni panema suure nõudluse tõttu. Paari päeva kuni nädala jooksul saadetakse investeerimispakkumised välja ja sellega nõustumisel on vaja raha kontole kanda “Disbursement termiks“. Osakud tehakse valmis ja jagatakse kätte umbes 23. juuli paiku. Täna indikeerides peab raha ära kandma järelikult alles juuli alguseks (02.07 alloleva pildi kohaselt).

Lava Cheese Syndicate - Funderbeam.png
Funderbeam.com: Lava Cheese tähtajad

Turukapitalisatsioon?

Esmapilgul võib segadusse ajada turukapitalisatsiooni (ettevõtte koguväärtuse) kontseptsioon. Räägitakse “pre-money” ja “post-money” juttu, mis tõepoolest pole eemalt vaadates arusaadavad. Siidrikoda hakkas raha tõstma* 2,4 miljoni euro pre-money pealt. Lihtsamalt öeldes: enne raha kaasamist hinnati Siidrikoja väärtuseks 2,4 miljonit eurot ning peale 953 043 euro saamist investoritelt oli ettevõtte väärtuseks 2 400 000 + 953 043 = 3 353 043 eurot.

*raha tõstma tuleb inglise keelsest väljendist raise capital

Siidrikoja näitel on 1 osak väärt 1 euro, mistõttu on arvutusi lihtne teha. 953 043 osaku eest anti Funderbeami sündikaadile 28,09% Siidrikojast ehk turukapitalisatsiooni arvutamiseks tuleks teha tehe: 953 043 / 0,2809 = 3 392 819. Need kaks numbrid on mõnevõrra erinevad näiteks ümardamisest, kampaaniaga seotud kulutustest jms.

Kui ettevõtte hind järelturul kasvab 1,5 euro peale, siis on turukapitalisatsiooniarvutuse tehe selline: 1,5 x 953 043 / 0,2809 = 5 089 229 eurot.

Olgu aga jällegi öeldud, et alati ei pruugi 1 osak olla täpselt 1 euro. Investeerisin Iirimaal registreeritud, kuid Horvaatias tegutsevasse ettevõttesse Top Digital Agency ligi 500 eurot ning sain vastu 1666 osakut. Üks osak maksis seega 0,3 eurot.

Siidrikoda Syndicate - Funderbeam.png
Funderbeam.com: Siidrikoja tingimused

Funderbeam ei ole päriselt börs

Kuigi Funderbeami tegevus on väga konservatiivne ja nad üritavad juba praegu börsi standarditele vastata, siis tuleb mõista, et nad päris börs siiski ei ole. Kui oleksid, siis oleks raha kaasavatel ettevõtetel vaja pikki prospekte kirjutada ning selle pingega ei pruugi väikesed ettevõtted toime tulla.

Küll aga pannakse kauplemine seisma, kui ettevõttel on uusi ja olulisi uudiseid jagada, näiteks Funderbeam ise on mitmel korral raha oma platvormi kaudu tõstnud ja kuivõrd praegu on jälle üks rahastusvoor käimas, siis on kauplemine edasise infolekke ja arbritraaži vältimiseks peatatud.

Börsist erinev on järelturul kauplemine. Ostu- ja müügiorderite automaatset sobitavust ei toimu ning kui Sina soovid 1000 “osakut” maha müüa, siis pead leidma piisaval hulgal huvilisi. Allpool on näide Tankeri pruulikoja järelturust. Kaks esimest pakkumist (200@1EUR ja 100@1EUR) on juba sobitatud ning ainukene võimalus oleks müüa kuni 960 osakut. Selleks oleks vaja sisse müüa kas 100 + 100 +500 + 240 osakut või 100 + 100 + 700 osakut.

Funderbeam.png
Funderbeam.com: Tankeri pruulikoja kauplemisraamat (ost ja müük)

Uue investorina pead arvestama, et kauplmisel kehtib 7-päevane eelisõigusega periood, kus olemasolevaid invetoreid eelistatakse. Oletame, et meil on 3 investorit A, B ja C, kellest A ja B on juba omanikud, kuid C ei ole. Nüüd investor C soovib osta 200 osakut hinnaga 1 euro osaku kohta. Ülevaloleva pildi kohaselt on investor A nõus müüma, kuid eelisõigusega perioodi tõttu tehingut kohe ei sobitata. Tekib hoopis omakorda huvitav olukord, kus müügipakkumine tulebki üles müügipoolele.

Vaata “Sell orders” poole teist rida:
1.00 EUR 200 31 May 19 15 hours BUY

Niimoodi võimaldatakse investoril B ise tehingu vastaspooleks minna ja kuigi C tahtis osta ja A oli nõus müüma, siis järgmise 15 tunni jooksul võib B selle tehingu C käest ära napsata. Sääraselt võiks investor C igaveseks sitsima jääda, kuid tegelikult on olukorras grammikene kulukam väljapääs. Osad investorid panevad osakuid kallima hinna pealt müüki ning nende osakute eelisõigusperiood võib olla juba lõppenud. Ostes 1 osaku 1.55 euro pealt, saab investor C sisuliselt kohe omanikuks ja tema võib järgmiseid tehinguid juba ise 1 euro pealt püüda kartmata, et keegi vahele sekkuks. Naljakas, kuid nii on vaja, et Funderbeami börsiks ei klassifitseeritaks.

-Funderbeam.png
Funderbeam.com: Tankeri pruulikoja müügipool

Tehinguaktiivsus?

Olime kõik rõõmsad, kui Bikeep esimesel kauplemispäeval tegi kauplemismahu osas silmad ette enamikule Tallinna börsil kaubeldavatele ettevõtetele. Mida aeg edasi, seda rahulikumaks on kauplemine jäänud. Viimase kuu jooksul vahetati Bikeepi osakuid 75 tuhande euro eest ning kauplemismahult järgmisena Ampleri kahte sündikaati ca 39 tuhande eest. Kuigi tahaks parimal juhul näha ikkagi 100 tuhandet ületavat kuukäivet, siis tuleb endale aru anda, et see pole alati lihtsalt võimalik. Bikeepil on tõesti 1,1 miljonit osakut, kuid näiteks Chaga 144 tuhande osaku puhul oleks heaks tulemuseks juba 10 tuhat eurot! Börsile omane likviidsus tuleb kuluga ja juba seetõttu peab Funderbeamil kaubeldavate ettevõtete potentsiaal olema suurem, et likviidsuslõksu õigustada. Börsilt ootame 12% aastas, Funderbeamilt peaksime rohkem ootama!

Funderbeam.png

Kokkuvõttes ütleksin, et Funderbeam on börsilike elementidega platvorm, kuid ta ei ole sellele otsene konkurent. Küll aga loodan, et mõni Funderbeami ettevõtetest jõuab mõne aasta pärast näiteks alternatiivbörsile First North ja sellega täitub kapitaliturgude suur vajadus: järjepidev ettevõtete rahastamine erinevates etappides.

Lahtiütleja: Minu portfellist võib leida Chaga, Bikeepi, Siidrikoja, Tankeri pruulikoja ja Top Digital Agency osakuid. 

6 kommentaari “Funderbeam – börs või mitte?

 1. Jaan

  Väga hea ülevaatlik postitus!
  Järelturu loogikat ma polnud süvitsi uurinud ja sinu ülevaade oli väga kasulik.

  PS. Väike faktiline täpsustus, et La Muu puhul pakuti kõigile maksimaalselt mitte 434 osakut vaid 13 osakut ehk 433,29€. Ühe osaku hind on 33,33€.

  Meeldib

   • Jaan

    Ikkagi ei saa täpselt aru. La Muu puhul ju Nominee Structure ja “Loan Note”-i asemel on investor instrument “Share”. Ära on märgitud, et “Initial share value” on 33,33€.

    Seega mulle tundub ikkagi õigem öelda, et kõigile pakuti maksimaalselt 13 osakut (“Share”), mitte 434 osakut.

    Liked by 1 person

   • Tauri

    Kunagi, kui Funderbeam veel andmeanalüütikale ja plokiahelale rõhku pani, siis kasutati üldistavalt Funderbeamil kaubeldavat “tokenit”. Nüüdseks on see veidi muutunud ja token ei ole enam asjakohane ning kuna suur osa kampaaniaid on laenupõhised, siis kasutatakse viidet “loan note” võib-olla liigselt (sh mina ise). Tegelikult ka nominee struktuuri puhul luuakse “tokenid”, mis esindavad õiguseid läbi nominee. Selle nimi on tõesti share ja ma pean ütlema, et olen ekslikult arvanud, et La Muu teeb ikkagi 434 osakut. Praegu järele mõeldes pole see õige, sest aktsiat ei saa poolitada ning usun, et Sul on õigus: portfellides on 13 share “tokenit”, mille hind on ka 33,33 eurot. Pärisaktsiaid ei kaubelda, vaid tegu on põhimõtteliselt aktsiaõiguste kauplemisega.

    Meeldib

 2. Priit

  Spekuleerimisjanu kustutamiseks on see iseenesest päris põnev koht, kui just kauplemise avamisega pool aastat ei venitata nagu Autolevi tegi 🙂 Pikkade positsioonide võtmiseks jääb seal hetkel enesekindlusest natuke vajaka.

  Btw, kas oled Tankerit peale märkimist juurde ka ostnud? Kas ettevõtte tulemused vastavad isiklikele ootustele?

  Meeldib

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s