Suur ülevaade: VIAINVEST

2a027f_b7ab887dd1db4de08095974b74e3d75f-mv2.pngViainvest on järjekordne Läti ühisrahastusportaal, mis üritab tagasiostugarantii lubadusele tuginedes investorite usaldust võita. Arvestades Eesti tulumaksuseaduse piiranguid, kus hapuks läinud investeeringutest saadud kahjumit ei tohi maha kanda, siis igasugune hapude laenude kompenseerimine on investoritele mokka mööda ja seeläbi võib uutest portaalidest leida palju Eesti investoreid. Kas aga iga uue portaali turule tulek tähendab, et investorid peaksid kohe sinna investeerima?

Viainvesti portaal kuulub SIA VIA SMS grupi koosseisu. Grupi erinevad ettevõtted pakuvad kiirlaenu (short term loan) või kuni 12-kuulist lühiajalist laenu (installment loan, personal loan) Lätis, Tšehhis, Poolas, Rootsis ja Hispaanias. Tegutsetud on juba 2009. aastast ning ettevõtte tuntumateks brändideks on VIA SMS, SAVA, VIA CREDIT ja VIA CONTO. Grupil on üle 830 tuhande registreerunud kliendi, kellele on 2016. aasta seisuga väljastud kokku 74,4 miljoni euro väärtuses laene. Rootsis on ViaSpar saanud loa võtta investoritel hoiustena kuni 50 tuhande SEKi ulatuses (ca 5200 eurot) investori kohta.

Üleüldise turutendentsina on näha, et just kiirlaenu pakkuvad ettevõtted tunnevad kasvuks vajalikust kapitalist enim puudust ja ühisrahastuse tugeva levikuga seoses on leidmas teed ühisrahastuse investorini. Varustamaks erinevates riikides laenu pakkuvaid tütarettevõtteid kapitaliga, on VIA SMS grupp otsustanud Viainvest portaaliga toimetama hakata. Teiseks võimaluseks oleks olnud koostöö Mintose portaaliga, mis välistab investorite otsimise ja platvormi arendamise vajaduse, kuid oleks teiselt pool vähendanud ettevõtte paindlikkust raha kaasata (Mintoses tuleb raha pärast konkureerida teiste laenukontoritega ning platvormi arengud sõltuvad Mintose finantsilistest võimalustest ja prioriteetidest).


Tagasiostugarantiiga (buyback guarantee, BBG) laenu korral lubab laenuväljastaja (loan originator) laenu hapuks mineku korral põhiosa ja kogunenud intressid investoritele välja maksta.


VIA SMS Grupp teenis 1,1 miljonit eurot kasumit 2016. aastal

Kuivõrd Viainvesti ühisrahastusplatvorm lansseeriti 2016. aasta lõpus, siis majandusülevaadet platvormi tegevuse kohta ei ole praeguse seisuga võimalik saada. Selge on see, et portaal on täielikult grupi põhitegevust toetav element ehk portaali tegevuse maksab kinni laenuandmisest tekkiv tulu. Seega on mõistlik vaadata, kuidas Grupi tegevused 2016. aastal läksid.

2016. aastal väljastati 16,5 miljoni euro väärtuses laene, mis on 2015. aastaga võrreldes 22% võrra enam. Kuigi puhaskasum oli 1,1 miljonit eurot, siis 2015. aasta 1,37 miljonile eurole jääb see alla. Kasumilangust selgitatakse ebastabiilse Hispaania turuga, mis tõi ettevõttele 0,7 miljonit kahjumit. Samuti tekitas probleeme tarbimislaenude regulatsioonide muutus Poola turul. Teisalt näeb ettevõtte juhtkond tugevat võimalust just Hispaania turul ning 2017. aastal üritatakse olla märksa agressiivsemad.

Puhaskasum 2011-2016
2016 .. 1,11 m€
2015 .. 1,38 m€
2014 .. 1,58 m€
2013 .. 0,70 m€
2012 .. -2,00 m€
2011 .. -1,28 m€

P2P-Banking.com kohaselt rahastatakse Viainvesti platvormi kaudu laene 2-3 miljoni euro vahel kuus. Juuni 2017 tulemus oli näiteks 2,7 miljonit eurot ning mai 2017 tulemus vastavalt 2,5 miljonit eurot.

Untitled.png
Laenumahtude andmed pärinevad http://www.p2p-banking.com veebilehelt

Võrreldes teiste tagasiostugarantiid pakkuvate Läti ühisrahastusportaalidega on Viainvesti mahud kümnendik Mintose mahtudest ning kolmandik Twino mahtudest. Samas märksa varem alustanud Viventor jääb Viainvestist tugevalt maha. Uude portaali investeerides tuleb arvestada riskiga, et portaal ei suuda piisavalt kapitali portaali meelitada või on laenupakkumine nõrk. Investori raha võib seisma jääda ja selle tulusus langeb. Samamoodi ei ole stagneeruvate laenumahtude juures portaali perspektiivid liiga head – portaalipidamine eeldab kapitali ja kasvu peatumisel tulevik roosilisemaks ei muutu.

Kuidas jõudsin Viainvestini?

Viainvest võttis minuga esmakordselt kontakti detsembris 2016 ning soovis, et tutvuksin nende portaaliga rohkem. Kuna tol momendil pakkus Twino samadel tingimustel investeerimisvõimalust ja olin Twinoga rohkem kursis, siis küsisin Viainvestilt, mis on nende väärtuspakkumine võrreldes olemasolevate portaalidega? Head vastust tol momendil ei saanud.

Kuna Twino oli mõni aeg tagasi väga tugevalt Gruusia turul tegutsemas ja sealne regulatsioon nii palju muutus, et kuluaaridest oli kosta trobikonna inimeste vallandamine efektiivsuse kasvatamise eesmärgil (ilmselt polnud neid enam vaja), siis hakkasin veelgi rohkem mõtlema investeeringu riskide peale. Twino oma majandusaasta raportit 2016. aasta kohta veel nii pea valmis ei saa, mistõttu puudub investoritel tegelik arusaam, kuidas Twinol läheb ja kui raport üks kord valmis saab, siis peegeldab see minevikus toimunut. Teiselt poolt on VIA SMS grupil börsil kaubeldavad võlakirjad ja seega kohustus aruandeid regulaarselt avaldada. Viainvest on võlakirju mitmel korral emiteerinud, sealhulgas viimati mais-juunis 2016 mahuga 6,3 miljonit eurot (perioodiga 3 aastat). Kupongimääraks (intressiks) lubati viimase korra eest 12,5%.

Börsil kaubeldavad võlakirjad tähendavad minu jaoks võimalust olla nö tasuta kaasasõitja (freerider). Institutsionaalsed investorid analüüsivad enne võlakirjade ostmist ettevõtet nii palju kui võimalik, sest nemad on huvitatud mõistliku riski juures heast tootlusest (või hea tootluse juures mõistliku riski võtmisest). See on vaid üks element, mis mõnevõrra lihtsustab minu tööd: kuigi tean, et tegu ei ole päris tundmatu ettevõttega professionaalse kapitali jaoks, siis ei tohi kunagi usaldada vaid välist analüüsi, vaid alati tuleb lõplik otsus teha oma analüüsile tuginevalt.

Viainvesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Simona Lucatniece sõnul seisneb Viainvesti väärtuspakkumine kvaliteedis. Kuivõrd BBG (tagasiostugarantii) laenud on enamasti ühetaolised (kõrgem risk, lühem kestvus), siis üritatakse edukad olla investorsuhtluses.

Esimesed katsetused Viainvestis

Ühisrahastuses investeerides on vaja investeeringuid hajutada isegi tagasiostugarantiid pakkuvate investeeringute vahel. Tagasiostugarantii on ettevõtte lubadus, kuid ettevõtte riski realiseerumisel ehk pankroti korral lubajat enam ei eksisteeri ja investor on sunnitud võtma tururiski. Sellisel juhul on alati mõistlik hoida portfellis pigem rohkem, kui vähem investeeringuid.

Kuivõrd Viainvest on kiirlaenude segmendis tegutsev ettevõte, siis selles äris on tavapärane anda isegi sadades protsentides intressiga laenu välja. Kasutatava kapitali hind on säärastele ettevõtetele üldiselt 8-13% vahel, seega isegi kõrgema pankrotistumise määra juures peaks olema võimalik kasumit teenida. Kiirlaenu põhiprintsiip tähendab väikete summade laenamist lühikeseks perioodiks (mõnest nädalast mõne kuuni). Seega võib eeldada, et raha käibekiirus on kõrge, laenumahud kõrged ja tagasitulevat raha saab tihti reinvesteerida. Siinkohal aga tuleb arvestada poliitilise motivatsiooniga: tavainimesele kahjulikke tooteid ja teenuseid on poliitikud varmad keelustama (alkoholiaktsiisi tõstmine rahvatervise toetamise eesmärgil, kiirlaenuintresside lae seadmine liigkasu võtmise tõkestamiseks jne).

Täna on majanduses käsil väga head ajad ja tööle saavad ka need, kes alati tööle saama ei peaks (loomulikuks tööpuuduseks loetakse Eesti puhul ca 5% töötuse määra). Üldine majandusloogika ütleb, et kõrgema intressiga käib kaasas kõrgem risk ehk kiirlaenu klientuur peaks olema selline inimene, kes pangast mõistlikel tingimustel laenu ei saaks. Tõsi on aga see, et ka väga kõrge palgaga inimesed suudavad teinekord ennast ummikusse mängida ja kiirlaenu segmenti kuulub väga erineva taustaga inimesi. Inimesed ei ole lihtsalt ratsionaalsed. Viainvesti riskimudelist saab aimu alles turu pöördumisel. Järelikult on kaalukausil valik investeerida kohe õigesti (hajutatult) või investeerida vähe ja riskida vähesega, kuid arvestada tuleb raha aeglasema käibekiirusega ja nõrga hajutatusega. Viainvesti puhul tegin fundamentaalse otsuse investeerida katsetamise eesmärgil vaid 100 eurot. Kui asjad peaksid täiesti nässu minema, siis olen maksimaalselt kaotanud 100 eurot. Vastupidisel juhul olen ilma jäänud maksimaalsest tootlusest, mis oleks võimalik olnud teenida.

Portaali kandsin raha 15. mail ja kohe seadistasin automaatpakkuja investeerima laenudesse intressiga alates 12%. Turul oli saada Tšehhi ja Läti laene ning Poola laenude hinnatase oli 10% juures. Kuigi üritasin võimalikult palju infot läbi töötada, siis jäi märkamata Tšehhi laenude maksustamise teema. Viainvest soovib, et investorid esitaksid tõendi enda või investeerimiseks kasutatava ettevõtte residentsuse tõestamiseks, vastasel juhul peetakse teatud protsent sissetulekust maksuna kinni. Paar päeva tagasi tuli aga uus muudatus, mis tähendab, et isegi kui oled Maksu- ja Tolliametist residentsustõendi taotlenud (saadavad e-postile peale EMTA veebil päringu tegemist, tasuta), siis Tšehhi laenude puhul arvestatakse 10% maksuna maha. See peaks rakenduma teenitud intressile. Kui Sa ei ole residentsustõendit (Settings > Upload tax certificate) esitanud, siis pead arvestama 15% maksuga.

Untitled.png
Viainvesti meeskonna kiri, mis teavitab maksumuudatusest

Ülejäänud riikide investeeringute osas maksustamist hetkel ette nähtud ei ole. Juhul kui Läti, Poola või Hispaania lepingute puhul peaks maksustamise teema tulevikus ülesse kerkima, siis tuleb arvestada sellega, et kõik ülejäänud portaalid peaksid samamoodi maksu hakkama küsima.

Untitled.png
Allikas: Viainvest

Väikeste summadega investeerimise puhul põhjustab tootluse vähenemist cash drag ehk olukord, kus kontol seisab raha, mida ei saa investeerida minimaalse investeeringusumma limiidi tõttu. Praegu seisab 7,43 eurot kontol, kuna investeeringu tegemiseks vajalik summa on 10 eurot.

Maksustamise küsimusele sain pihta alles sellel momendil kui hakkasin uurima “Paid interest” ja “TOTAL” ridade erinevust. Tegelikult saab raha liikumistele hästi jälile konto väljavõtet uurides. Konto väljavõte on esitatud nii veebis, kui juures on link andmete allalaadimiseks excelisse.

www.viainvest.com
Allikas: Viainvest

Raha jõudeseisu vältimiseks olen hajutatust veelgi vähendanud ja lubanud kuni 15 eurot panna ühte laenu. Olen tähele pannud, et vahest tagastatakse selline paar-kolm eurot korraga laenulepingu kohta (üldiselt hiljaks jäänud lepingute puhul, ilmselt laenuvõtja teeb järk-järgulisi makseid). Seepärast tundus mõistlik, kui raha seismise asemel saab tööd teha.

Lepingute eristamise osas on Viainvesti veebileht pigem kehvakene. Millegi pärast ei kasutata lepingute eristamiseks värvilahendusi või automaatset filtreerimist. Allolevalt on näha, et “Status” lahter on staatusest hoolimata ühesugune hall (Current, Settled, Extended, Delayed). Näiteks Twinos on viivises olevad laenud punasega tähistatud ja visuaalselt on tõepoolest kergem eristada. Teisalt ei kuvata Twinos neid lepinguid, mis on õnnelikult koju jõudnud. Samas on see maitse asi ja investeerimise protsessi ennast ei sega.

Untitled.png
Allikas: Viainvest

Viainvesti suurimaks miinuseks võib pidada järelturu puudumist. Ettevõtte perspektiivist tähendab järelturu puudmine stabiilsemaid rahavooge, sest pidevat kauplemist ei toimu. Investori perspektiivist vähendab järelturu puudumine likviidsust ning seetõttu peaks investeeringute tootlusootus konkurentidega võrreldes olema kõrgem. Järelturg on siiski arendusnimekirjas olemas, kuid prioriteetsem on mobiilirakenduse arendamine (loe täpsemalt allolevast sektsioonist, kus Rahapuu blogi küsimustele vastas Viainvesti turundus- ja kommunikatsioonijuht).


Esitasin mõned küsimused Viainvesti turundus- ja kommunikatsioonijuhile Simona Lucatniece’le. Dialoog toimus inglise keeles.

While competition between p2p platforms in the Baltics has become fierce, new companies have to have compelling value proposal to attract investors. What is Viainvest compelling proposal about?
Mis on Viainvestis erilist, et investorid peaksid neid valima?

As we have always emphasized, VIAINVEST is aiming for quality not quantity. Our main goal is to ensure excellent Investor Support Service and find an individual approach to each investor. Also, we are always really interested in receiving investor feedback, as we believe that makes no sense building the platform without the review of live users.
Oleme alati rõhutanud, et VIAINVEST sihib kvaliteeti üle kvantiteedi. Meie põhiliseks eesmärgiks on luua hea investorsuhtlus ja läheneda igale kliendile individuaalselt. Samuti oleme tõsiselt huvitatud investorite tagasisidest, sest ilma investorite vajadusi arvestamata on portaali arendamine ebaloogiline.

At the moment Viainvest doesn’t have secondary market. Will there be one and when?
Hetkel järelturg puudub. Kas ja millal on järelturg plaanis teha?

Yes, Secondary market is on our to-do list, but as all loans are secured with a Buyback Guarantee, it is not that critical to have one. We are currently working on developing mobile app and Secondary market will follow. Unfortunately, I am not able to tell when it could be developed.
Jah, järelturg on meie tegemiste nimekirjas. Kuna aga kõik laenud on tagasiostugarantiiga, siis järelturu arendamine ei ole kõirge kriitilisem mure. Hetkel töötame mobiilirakenduse kallal, seeljärel tuleb järelturg. Kahjuks ei oska ma hetkel öelda, millal järelturu funktsionaalsus valmis saab.

How has the p2p platform fostered VIA SMS Group growth since launching the platform late last year?
Kuivõrd on ühisrahastamine VIA SMS Grupi kasvule kaasa aidanud?

VIAINVEST has definitely brought a lot of publicity and fostered both VIAINVEST and VIA SMS Group brands’ awareness. As VIAINVEST is a start-up operating for just 7 months, it is too soon to evaluate financial impact on the group as the main business of the group still remains consumer lending in various European countries.
VIAINVEST on kindlasti tänu tuntusele suutnud kasvatada nii platvormi kui grupi teadlikkust. Portaal on toimetanud alles 7 kuud ja selle põhjal on liiga vara hinnata mõju grupile.

Any interesting future developments regarding the Group and the platform?
Kas grupi ja portaali arengutes on midagi põnevat näha?

We always have huge plans! 🙂 In terms of VIAINVEST, our main goal by now is to develop mobile app; minor updates and innovations are happening every day. Talking about VIA SMS Group, several huge announcements on new products may come this year, but you will hear about that later.
Meil on alati suured plaanid! 🙂 VIAINVESTi suuremaks eesmärgiks on mobiilirakenduse arendamine ja väiksemad uuendused toimuvad iga päev. Gruppi ja tema põhitegevust silmas pidades tasub oodata uudiseid selle aasta jooksul. Aga sellest juba siis, kui millestki rääkida on.

Withholding tax is something new for the investors. Has this tax limited investors enthusiasm on investing into CZ loans?
Lisamaksustamine on investorite jaoks midagi uut. Kuna maksu peetakse kinni Tšehhi laenudes, siis kas see on kuidagi mõjutanud investorite isu Tšehhi laenude vastu?

To be honest, tax issues has always been problematic question, but we strongly believe that our tax policy is in the compliance with appropriate legislation regulating taxation procedure in countries of loan origin. Investors sometimes forgot the fact that legislation regulating P2P lending is planned to be developed in Latvia by the end of this year and that will definitely bring up this question. VIAINVEST is trying to implement these not so pleasant features already now to ensure completely safe investing. I would like to point out that additional tax on Czech loans is only applied to Belgium, Bulgaria, Estonia, Greece, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania and Slovenia.
Kui aus olla, siis maksuküsimused on alati rasked olnud. Siiski me usume, et oleme korrektsed maksude kinnipidamise osas. Vahest investorid unustavad, et ühisrahastusega seotud regulatsioonid rakenduvad Lätis selle aasta lõpus ja maksuteemad tulevad nagunii üles. Sellest tulenevalt on Viainvest otsustanud kohe algusest tegeleda investorite jaoks mitte kõige mugavamate teemadega. Olgu öeldud, et Tšehhi laenudelt peetakse maksud kinni Belgia, Bulgaaria, Eesti, Kreeka, Läti, Leedu, Poola, Portugali, Rumeenia ja Sloveenia investoritelt.


Viainvesti plussid

+ hea juurdepääs ettevõtte finantsraportitele

+ palju investeeringupakkumisi (keskmiselt ca 9000 pakkumist korraga)

+ Tšehhi laenuturule juurdepääs

Viainvesti miinused

– puudub järelturg

– maksustamine Tšehhi laenude puhul

Plusside ja miinuste alla võime kanda üleüldise tagasiostugarantii idee. Ebaõiglase maksukirve eest pakub tagasiostugarantii mõjusat kaitset, kuid uinutava efektina võib jääda väär mulje, et investeeringud on kaitstud ja hajutada ei ole vaja. Tegelikkuses on tagasiostugarantii ükskõik millise ühisrahastusportaali puhul lubadus, et investoritele makstakse mingisugustel tingimustel raha tagasi. Portaali ebaõnnestumisel tuleb arvestada, et lubadusel ei ole enam katet ja tagasiostugarantiiga laen ei ole samaväärne näiteks hüpoteegiga tagatud laenuga.

Kas Viainvestis tasub investeerida?

Viainvest on järgmine portaal ühisrahastuses, kes esmapilgul välja ei pruugi paista. Ettevõtte väärtuspakkumiseks on investorite tagasisidega arvestamine ja seeläbi pikaajalise koostöösuhte loomine. Suureks kasvanud portaalide kogemusele tuginedes on lihtne märgata, et väiksus tuleb kasuks. Tõeline väljakutse seisneb suure investorkogukonna harmoniseerimises, kus tahes tahtmata erinevate inimeste huvid põrkuvad tugevamalt.

Järelturu puudumine võib saada takistuseks, kui tahta portfelli üles ehitada väga likviidseid eesmärke silmas pidades. Kuivõrd Mintose tooteportfellis on lühiajalised Gruusia kiirlaenud saadaval 12% intressimääraga ja investeeringud on iga hetk võimalik järelturul (1% tasu eest) maha müüa, siis Viainvestil puudub otsene konkurentsieelis olemasolevate suurte platvormide suhtes. Teisalt vähendab uus platvorm portaaliriski investori portfellis. Piisavalt suure portfelli korral on mõistlik hoida investeeringuid mitmes portaalis.

Kui aga uskuda, et Viainvesti riskihindamise mudel on konkurentidega võrreldes parem, siis on see märk jätkusuutliku tagasiostugarantii pakkumise osas. Samuti võimaldab Tšehhi laenudesse investeerimine saavutada investori portfellis veelgi paremat geograafilist hajutatust. Plussiks tuleb lugeda börsil kaubeldavaid võlakirju, mis annavad väikeinvestorile võimaluse olla freerider ehk mõnevõrra usaldada institutsionaalsete investorite analüüsi VIA SMS Grupi järjepidevuse osas.

Käesolev postitus on informatiivse eesmärgiga. Investeerimisotsuse peab iga investor tegema tuginedes enda analüüsile ja riskitaluvusele. 

Palun anna oma hinnang sellist tüüpi postitusele. Selleks vajuta postituse all olevatele tärnidele, kus 1 tärn tähendab nõrka artiklit, 5 tärni tugevat artiklit.

10 kommentaari “Suur ülevaade: VIAINVEST

 1. Hooop

  Hei, Tauri!

  Much many great read. Many thankseses! 😛

  Ma olen üritanud koolipoisilikult tähelepanelik olla ühisrahastuse teemal kirjutatavast. Sinu postituses jäi aga silma üks tõik, millest ma varem pole kuulnud.

  Tsiteerin: “Vahest investorid unustavad, et ühisrahastusega seotud regulatsioonid rakenduvad Lätis selle aasta lõpus ja maksuteemad tulevad nagunii üles.”

  See võiks olla põnev teema kõigile (Lätis mürgeldavatele) investoritele. Kas Sa tead kõnealustest regulatsioonidest midagi täpsemat?

  Aitäh!

  Meeldib

  • Tauri

   See on toortõlge VIAINVESTI esindaja kommentaarist. Ma pean küll ise tõdema, et ei ole Läti seadusandlusega kursis ja see unustamise teema on äkki kohalikega seotud.

   Aga nagu siiski aru saan, Lätis üritatakse ühisrahastust reguleerida ja selle aasta lõpus on oodata mingisuguseid regulatsioone/seaduseid.

   Meeldib

   • Allar Kaur

    Viainvest tundub usaldusväärne juba päris pikka aega. Nad vastavad küsimustele, investeeringud toovad tulu ja mis tähtsaim, sain raha välja võtta, kui testisin. Aga kas soovitate ise sinna investeerida? Ma pean küsimuse all silmas, et kas see ettevõte on teie arvates aus.

    Meeldib

   • Tauri

    Nende Grupi võlakirjad on börsil kaubeldavad ja seetõttu saame finantsseisust regulaarseid ülevaateid. Mulle tundub, et portaalina on nad OK, lihsalt konkureerivad Mintosega ning nende maksustamiae aspekt on veidi arusaamatu.

    Liked by 1 person

 2. Indrek

  Hei
  Oskad viidata, kus emta lehel on see residentuse päringu koht?
  Otsisin ja googeldasin, aga ei tulnud ette. Kas peab e-maksuametisse logima?

  Tänud postituse eest. Asusin ise ka ca kuu aega tagasi Viainvesti testima.
  Ja nüüd vaatasin, et ka muudel laenudel peale tšehhi on iga laenu pealt “Amount of Withholding Tax deducted”

  Meeldib

  • Tauri

   Hei!

   Mina läksin e-maksuametisse ja sealt kaudu saatsin teate, et soovin Läti firmaga koostööks tõendust, et minu ettevõte on Eesti residentsusega. Saatsid dokumendi seejärel e-postile.

   Viainvest andis teada, et nad hakkavad tõesti võtma maksu, mis tähendab, et nende konkurentsivõime väheneb. Mina olen hetkel seal investeeringud peatanud, sest mujal on võimalik parematel tingimustel laenu anda.

   Meeldib

   • Indrek

    E-maksuameti “Teate esitamise” kaudu sai residentsustõendi kätte.
    Aga kahjuks Poola laenudele jääb siiski 10% tulumaks peale.
    “If you have provided a Tax Certificate, your income generated on the platform will be taxed as follows – with 10% if you are resident in Estonia.”

    Kas nüüd kuidagi tänu sellele võiks Eestis tulu deklarit tehes % olla madalam, kui 20%. Ei oska öelda. Igatahes hetkel tundub seal investeerida pointless.

    Muidugi tekib ka küsimus, et kuidas teised portaalid erinevad või maksavad nemad nö enda osast maksud kinni..?

    Meeldib

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s