Külalispostitus: Miks investeerida eraisikuna?

Tegu on esimese külalispostitusega Rahapuu blogis. Kui oled huvitatud oma mõtteid Rahapuu blogi lugejatega jagama, siis anna endast märku, sest vaid koos suudame rikastada Eesti investeerimismaastikku!

Tänase külalispostituse autor on Ester, kellega mul oli au tutvuda investorite teisel kokkusaamisel Baieri keldris. Esteril on kogemused nii raamatupidamise, otselaenamise ning isegi valuutakauplemise ehk Forexiga. Käesolevalt on Esteri sotsiaalpanganduse portfellis üle 700 erineva laenutüki ning investeeringud Eesti, Hispaania, Soome ning Slovakkia laenudesse. Ester investeerib eraisikuna.

Tahaksid investeerima hakata, kuid ei tea kust alustada? Ühed soovitavad luua investeeringute haldamiseks ettevõtte, teised omakorda investeerivad läbi eraisiku konto. Tõde on ilmselt kusagil kahe investeerimisviisi vahepeal, mistõttu käesolevas artiklis vaatleme eraisikuna investeerimise plusse ettevõtte üle.

Investeerida läbi ettevõtte tasub siis kui sellega kaasnevad olulised kulud, mida saab sellisel juhul tuludest maha arvata (nt kinnisvarainvesteeringud, üüritulu jne). See tähendab: teiste varaklassidega kui finantsvara.

Bondoras investeerival investoril kulusid praktiliselt ei ole, va neil, kes järelmüügiga tegelevad. Kuid ka siis on need kulud väikesed ja lõplikku tulu ilmselt väga oluliselt ei mõjuta. Seega arutlen ainult finantsinvesteeringute üle (nt Bondora, Forex jne) ning võrdluseks toon ainult eraisiku ja ettevõtte (FIE variandi jätan täiesti kõrvale, see on kõige kallim ettevõtlusvorm mõne üksiku erandiga).

[Tauri lisab] Punaste laenude pealt tulumaksu edasilükkamise võimalus on ettevõtte alt investeerides üheks plussidest, kuid siin tuleks arvestada kahe teguriga: kui suur on meie portfell ehk kas ettevõtte alt investeerimine loob meile rohkem lisaväärtust kui eraisikuna investeerides saaksime (arvestame ka tekkivat ajakulu ettevõtte paberimajandusega tegelemisel!) ning Bondora laenuajalugu on näidanud, et keskmiselt toimub päris tubli punaste lepingute taastumine ajapikku, mis tähendab, et ettevõtte alt investeerimise plussiks on tõesti vaid pikemaajalisem tulumaksukohustuse edasilükkamise võimalus, kuid makse tuleks sellegi poolest mingil ajamomendil tasuma hakata.

ERAISIK

+ saab investeerida palgatulu, sääste (nii enda kui teiste), lotovõite, päranduseks või kingituseks saadud raha, panga krediite, laene jne

+ lihtne ühekordne aruandlus: 31.märtsiks tuludeklaratsioonis esitada 2 numbrit: intressitulu ja saadud viivised

+ ei vaja raamatupidamisalaseid teadmisi ega oskusi, erinevate seaduste tundmist ja tõlgendamist

+ ei pea pidama eraldi arvestusi laenude ja tulude (sh ebatõenäoliselt laekuvate ja lootusetute) kohta

+ puuduvad kulud raamatupidamisteenusele või raamatupidajale

+ puudub reaalne oht vaidlusteks maksuametiga

+ tulumaksu ei tule maksta tulu laekumisel, vaid alles järgmise aasta 1.juuliks

+ eraisikule on stabiilne tulumaks, millega saad arvestada pikaajaliste investeeringute puhul ka tuleviku rahavoogude prognoosimisel (oodata on tulumaksu langetamist, kuid reeglina Tulumaksuseadus selles osas muutub haruharva), muude seaduste muutumisega ei pea arvestama

+ tulumaks 21% (võrdluseks dividendidelt tulumaks hetkel 26,6%, tuntud kui ka 21/79 maksumäärana) [täpsustus tehtud postituse allosasse!]

+ saadud tulu on ametlik sissetulek ilma sotsiaal­- ja töötuskindlustusmaksuta

+ investeeritud rahal ja saadud tulul puuduvad muud maksud (käibemaks, aktsiis, maamaks jne) kulusid ei saa tulust maha arvata lootusetuid laene ei saa tulust maha arvata

 

ETTEVÕTE

+ tulult tulumaksu maksmist saab edasi lükata

+ kulud saab tulust maha arvata

+ lootusetud laenud saab tulust maha arvata

 

– dividendide tulumaks on suurem kui eraisiku tulumaks

– vajab raamatupidamisalaseid teadmisi ja oskusi, seaduste tundmist ja tõlgendamist

– tekivad kulud raamatupidamisele või nõustajale

– ei saa investeerida iga raha, vaid ettevõtte põhitegevusest saadud tulu (oht muutuda krediidiasutuseks), muude eraisiku tulude tekkimisel ja investeerimisel tuleks lisaks investeerida ka veel eraisikuna // [Tauri lisab] Ettevõttele saab anda 0% intressimääraga laenu, kuid see kasvatab mõningasel määral bürokraatiat ja arvepidamist.

– kui on üle ühe omaniku, tekib risk pikaajaliste investeeringute puhul tulevikus omavahel tülli pöörata ja puudub üksinda otsustamise õigus

– maksuseadustiku potentsiaalne ebastabiilsus: seadused ettevõtetele muutuvad üleöö, mistõttu pikaajalisi prognoose või rahavooge on väga raske teha (nt hetkel puudub Eestis ettevõtte tulumaks, kuid juba tahetakse EL­i tasemel ka seda ühtlustama hakata, samuti võidakse muuta dividendide tulumaksu)

– igakuine aruandlus, millele lisandub aastaaruande esitamise kohustus

– käibemaksukohustuslasest firma võib mingil hetkel olla sunnitud arvestama käibemaksu proportsiooni (erinevad meetodid), kus võib tekkida olukord, et ka põhitegevusega seotud kõigilt kuludelt ei saa käibemaksu enam tagasi arvestada

– ettevõtte põhitegevusega seotud ärilised riskid kanduvad ka Bondora investeeringutele (nt maksuameti trahvid, tagatised, lepingupartneritega seotud riskid jne)

– maksuametiga vaidlustes aja-­, raha- ja närvikulu, ebakindlus. Kuna seadused muutuvad nii tihti ja pole üheselt tõlgendatavad, siis kaasuste lahendid tekivad tihti kohtuvaidlustes. Ka intressitulu maksustamine ettevõttes lahendati alles aastaid tagasi riigikohtus maksuameti kahjuks (viimaseid riigikohtulahendeid oli pärijatega seotud, kus maksuamet oli aastaid valesti nõustanud ja maksustanud)

– probleemid ei teki mitte investeerimise või põhitegevusega, vaid nende koosmõjul ühes firmas, kus mingi tulu on käibemaksuga maksustatav ja teine tulu käibemaksuvaba. Ja kui ühel hetkel on kõrvaltulu suurem kui põhitegevuse tulu, on probleemid eriti kiired tekkima.

– ühel hetkel on passiivne tulu suurem kui põhitegevusest saadu ja tahaks elada ainult passiivsest tulust ning ettevõttega enam mitte jännata. Kui aga on nii pikaajalised investeeringud ettevõttes,siis aruandlusest ikka ei pääse ja ettevõtet lõpetada ka ei saa.

Kuna soovime luua dialoogi erinevate investeerimisviiside pooldajate vahel, siis palun jätke on arutelu ja mõtted kommentaariumisse!

Kas Sinul oli sellest postitusest kasu? Kirjuta meile kommentaar!

[täiendus 11.07.2014 13.07.2014]

Artikli kommentaariumis toodi välja, et dividendidelt makstav tulumaks on tegelikult samuti 21%. Eksituslik 21/76 ehk 26,6% saame siis kui vaatleme tulumaksu osa netodividendi osas. Alljärgnev pilt www.kalkulaator.ee veebilehelt selgitab olukorda paremini:

Untitled

 

Ester täiendas kommentaariumis dividendide 21/79 osa tulumaksupunkti järgmise näitega:

Eraisik saab 100 € intressitulu (neto-kätte). Deklareerib 100 € ja maksab 100×21%=21 € riigile. Kokku brutos teeb eraisiku kuluks koos maksudega 100+21=121 €.

Kui ettevõte saab 100 € intressitulu (neto-kätte) ja maksab selle kõik dividendideks välja, siis selle 100 € pealt arvestatakse tulumaks 21/79 ehk 100×21/79=26,58 €. Kokku brutos teeb ettevõtte kuluks koos maksudega 100+26,58=126,58€.

Eraisiku bruto on 121 € ja ettevõtte bruto 126,58 €.

Vahe eraisiku kasuks maksudest tuleb 5,58 €.

 

Tauri: Eelneva täienduse puhul tegin vea, sest jätsin arvestamata baasi, milleks ühel puhul oli neto, teisel puhul bruto.

Täname tähelepanelikke lugejaid!

Advertisements

10 thoughts on “Külalispostitus: Miks investeerida eraisikuna?

 1. Sander

  Läbi ettevõtte investeerimise suurim mõte on siis, kui ka Sinu tulud tulevad ettevõtlusest, sest siis saab seda raha investeerida otse ilma vahepeal makse maksmata. Pikas perspektiivis on väga suur vahe, kas saad investeerida 21% rohkem või mitte.

  Samas olen ma ka alati kõigile sõpradele soovitanud, et alati on parem investeerida eraisikuna ja maksta tulumaksu, kui üldse mitte investeerida. Parem saada väiksemat tulu, kui üldse mitte midagi.

  Meeldib

 2. Kristi

  Investeerin eraisikuna. Kuna punased siiski taastuvad, siis ei ole kaotus pikas perspektiivis nii suur võrreldes ettevõttega.
  Peamine point on minu meelest selles, et kui suures mahus sa investeerid. Peab tegemist olema korralike numbritega, et raamatupidamisvaev ja muu ajakulu aruandlusele (sõltumata sellest kas teed ise või ostad teenust sisse) ennast ära tasuksid. Ma arvan, et all 1000-2000€ kuus poleks üldse mõtet ettevõtte alt asjaga tegeleda.

  Meeldib

 3. kaktus

  Dividendidelt makstav tulumaks on täpselt sama suur, kui tulumaks palgatulult – 21/79 tulumaks on väljendatud dividendide netosummalt, s.o. dividendide brutosummalt on tulumaks sarnaselt palgaga täpselt 21%.

  Meeldib

  • Ester

   Postituses ei võrrelnud ma palgatulu, vaid eraisiku muu tulu (intressitulu) dividendidega.
   Teen selle võrdluse arvude keeles puust ja punaseks.

   Eraisik saab 100 € intressitulu (neto-kätte). Deklareerib 100 € ja maksab 100×21%=21 € riigile. Kokku brutos teeb eraisiku kuluks koos maksudega 100+21=121 €.

   Kui ettevõte saab 100 € intressitulu (neto-kätte) ja maksab selle kõik dividendideks välja, siis selle 100 € pealt arvestatakse tulumaks 21/79 ehk 100×21/79=26,58 €. Kokku brutos teeb ettevõtte kuluks koos maksudega 100+26,58=126,58€.

   Eraisiku bruto on 121 € ja ettevõtte bruto 126,58 €.

   Vahe eraisiku kasuks maksudest tuleb 5,58 €.

   Meeldib

   • kaktus

    Varem ei pannud seda kommentaari tähele ja vastan seega alles nüüd. Arvutused on endiselt valed – sa eeldad, et eraisik saab tulumaksust makstava 21 eurot kätte kuidagi maksuvabalt.

    Võtame järgmise näite. Eraisik ja jur isik teenivad mõlemad intressitulu 100 eurot. Eraisik maksab sellelt tulumaksu 21%, s.o. 21 eurot, ja kätte jääb 79 eurot. Jur isik maksab netodividendina välja 79 eurot, millelt tekib tulumaksukohustus 21/79, s.o. 79*21/79=21 eurot. Seega kulu kokku 100 eurot.

    Lõppkokkuvõttes ei ole füüsiliste ja juriidiliste isikute tulumaksustamises vahet. Põhimõtteliset vale on aga eeldada, et eraisikule jääb kätte 100 eurot ja 21 eurot, millega tasutakse tulumaks on saadud kuidagi maksuvabalt. Sinu näitest lähtuvalt peaks ka sellele 21 eurolt tasuma tulumaksu, mistõttu (21/0.79)-21=5.58 (nn “vahe eraisiku kasuks”).

    Meeldib

   • Annika

    Siinkohal nõustun Kaktusega. Töötan ise igapäevaselt raamatupidajana ja Esteri arusaam tulude maksustamisest on ka minu arvates vale.

    Kui sa teenid 100 eurot intressitulu ja see makstakse sulle välja, siis sinu kontol ongi täpselt 100 eurot, ei rohkem ega vähem.

    Kui sa oled eraisik, siis tuleb riigile maksta tulumaksu 21% ehk 21 eurot, seega sinu netotuluks jääb 79 eurot.

    Kui raha on ettevõtte kontol ja ettevõtte on teeninud kasumit 100 eurot, siis võib selle dividendidena välja maksta. Üldjuhul ei maksta dividendidena välja kogu kasumit, sest riigile tuleb maksta selle pealt tulumaksu.
    Tavapärane praktika on, et kui soovitakse kasumist dividende välja maksta nii palju kui võimalik, siis rakendatakse arvutust: kasum x 0,79 = dividend, siit omakorda riigile tulumaks = dividend x 21/79. Selline lähenemine on konservatiive ja soovituslik. Sest kui dividendidena välja maksta kogu kasum, siis võib juhtuda, et tulumaksukulu tõttu võib omakapital langeda allapoole normi.

    Antud näites on kasumiks 100 eurot, seega dividendidena oleks soovitatav välja maksta 100 x 0,79 = 79 eurot, ning nendelt dividendidelt tulumaks 79 x 21/79 = 21 eurot.

    Seega mõlemal juhul on sinu kui eraisiku netotulu 79 eurot, sõltumata sellest kas sa oled investeerinud ettevõtte alt või siis eraisikuna.

    Meeldib

 4. Mairo

  Osa punkte on üsna meelevaldselt kirja pandud ja emotsionaalse alatooniga. Kasvõi näiteks raamatupidamistõdede teadmine OÜ puhul. Annad pataka dokumente kord aastas raamatupidajale ja ta juba teab, mida nendega peale hakata. Ehk siis, see teema vajab põhjalikku lahti seletamist ja arutamist.

  Meeldib

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s