Kuuülevaade: JUUNI 2013

Põhiosa ning intresside laekumine oli juunis üllatavalt hea.

Juunis laekus 92,4% planeeritud põhiosa summast, ületades Rahapuu portfelli 90 protsendi eesmärki enam kui 2 protsendipunktiga. Kuigi maikuine laekumine oli võrreldes juuniga parem, siis üleüldises plaanis saab põhiosa laekumisega rahule jääda.

Veebruari 100 protsendilisi laekumisi tuleks võtta kerge reserviga kuna siis laekusid tegelikult vaid 5 lepingu rahad. Maksimaalset tulemust ei olnud lepingute vähesuse tõttu kuigi raske saavutada. Juunis oli laekumisi juba 47 laenulepingu pealt ning need numbrid peegeldavad tegelikku olukorda tõenäoliselt mõnevõrra paremini. Intresside laekumine oli eesmärkidest üllatavalt palju parem saavutades 94,6 protsendilise laekumise planeeritud intressisummast. Nagu ka eeldada võib, siis põhiosa ja intressisumma kooslaekumine oli samuti tublisti üle seatud eesmärkide.

Pilt

isePankuri meeskond on teada andnud, et vahekohus on teinud vahepeal tublit tööd ning juuli esimesel nädalal on oodata otsuseid pankrotistunud laenulepingute kohta. Ehk äkki hakkab ka sealt midagi tagasi tiksuma.

Rahapuu portfell oli juunis märgatavas kasvus

Varasemalt oleme maininud, et isePankuri laenumaht on olnud viimastel kuudel tugevas kasvutrendis. Tekkinud soodsat olukorda soovisime ära kasutada, mistõttu kaasasime lisakapitali.  Sisuliselt oleme portfelli mahtusid kokkuvõttes kahekordistanud.

Pilt

Kogu portfelli keskmine väljastatud laenude intressimäär on 30. juuni seisuga 23,80%. Kui mõned kuud tagasi oli antud näitaja kõigest 18% ümber, siis tänaseks oleme saavutanud tubli tõusu tänu juunis väljastatud laenudele, mille keskmiseks intressimääraks tuli 26,20%.

Pilt

Aasta alguses märkisime maha punase juti kuhu tahaksime lepingute koguarvuga jõuda. Mai lõpus oli eesmärgi täitumine veel küsimärgiall. Peale edukat juunit saab öelda, et see eesmärk on juuliks tehtud! Tõenäoliselt aga tõstame latti pisut kõrgemale ning “likvideerime” juuni kapitalikaasamisest tulenenud järsu hüppe. Mingisugune kont peab närimiseks jääma!

Pilt

Kvaliteetsemaks peetavate laenude osakaal portfellis tõusis märagatavalt. Skooridega 900 ja 1000 laenulepingud moodustavad 78,5% kogu portfelli mahust. Maikuuga võrreldes on muutumine olnud 74,1% pealt 78,5% peale. Ülejäänud krediidiskoori grupid on oma osatähtsust kaotanud.

Juuni on esimene kuu, kus krediidiskooride järgi määratud eesmärk on täies mahus täidetud (ehk kui palju erineva krediidiskooriga laenulepinguid portfellis maksimaalselt olla võib). Paljud uued kliendid on tulnud laenu soovima ning nõudluse pool on intressid viinud tavapärasest kõrgemale. Pea pooled taotlustest on kiirtaotlused ning sageli võib leida A1000 skooriga kasutajat võtmas 28% intressiga laenu. Nõrgema krediidiskooriga laenud ei ole investoritele praeguses turusituatsioonis isuäratavad, mistõttu täidetakse põhiliselt kvaliteetsemaid laenutaotluseid. Augustis hakkame nägema sellise “laenuorgia” tegelikku tulemust kui väljastatud laenulepingute esimesed osamaksed hakkavad kätte jõudma. Tuleb tõdeda, et seda aega ma pisut kardan – kas kõik juunis tehtud laenusoovid olid ratsionaalsed, läbimõeldud või oli siin tegu emotsioonidest tuleneva “piiks-piiks ja raha tuleb” suhtumisega?

Tootlus on olnud positiivsel suunal, siiski põhieesmärk (15%) on veel täitmata. Praegu toimub liikumine põhiliselt 13,5% ümbruses, kuid loodan, et juulis esmakordselt laekuma hakkavad laenulepingud suudavad tootluse ülespoole 14% viia. Pildilt nähtava tootlusega on Rahapuu portfell jätkuvalt viimase 30% portfellide seas. Ikka ja jälle peame süüdlaseks veebruaris väljastatud laene, mis täna tiksutavad 9-14% vahele intresse.

Pilt

Väga positiivse meeleolu loob viivislaenude märgatav vähenemine. Kui mais tuli kukalt kratsida ja nutetud silmadega vaadata graafikuid, kus viivislaenude käes oli enam kui 11% pirukast, siis juunis on vastav näitaja juba alla 5% (viivislaenud + üle 60 päeva viivises). Pikemas perspektiivis võiks sellise näitajaga pigem rahul olla. Null on loomulikult ilusam number selles kontekstis, ent siiski üritame olla realistid. 🙂

Pilt

Rahavoogusid planeerisime 13 päeva peale, tegelikult laekus raha 14 erineval päeval.

Kokkuvõttes võib juuniga väga rahule jääda. Viivislaenude osakaal on märgatavalt vähenenud (uusi võlglasi ei ole juurde tulnud, vanad olijad midagi maksavad), portfellimahte sai tublilt tõstetud ning keskmine väljastatud laenude intressimäär kerkis. Samuti näitas paranemist tootlusgraafik. 

Üldises pildis võib eeldada, et laenumahud kasvavad veelgi ning see on olemasolevatele ja alustavatele investoritele suurepärane uudis. Kui sul on vabu vahendeid kogunenud hoiuarvele, siis pane raha enda eest tööd tegema! Sotsiaalpangandus on selleks hea võimalus!

Sotsiaalpangandus astub tavapangandusele vaikselt kandadele

Viimastel kuudel ei ole olnud põhjust kurta laenutaotluste vähesuse üle. Korraga on enamasti kümme kuni kakskümmend taotlust üleval, mille vahelt saab investor valida omale sobiva.

Kõige magusamad laenutaotlused tunduvad olema A1000 krediidigrupi kiirtaotlused, millede intressimäär on enamasti 28%. Üldiselt avalikkusele pakkumiseks need ei jõuagi, sest isePakkujad aktiveeruvad väga kiiresti ja täidavad kogu laenu.

Kui varasemalt taotlesid laenu valdavas enamuses A-krediidigrupiga inimesed, siis positiivne on näha, et ka B- ning C-grupp on üha enam esindatud. Esiteks pakub see kõrgemat tootlust (30-33%), teiseks tutvustab sotsiaalpangandust laiemalt.

Lugedes välismaiste sotsiaalpanganduses tegutsevate ettevõtete keskmiste saavutatud tootluste kohta (Funding Circle, RateSetter, Zopa, Auxmoney jne), tuleb tõdeda, et Eestis pakutavad intressid on investorile soodsad, ent laenajale kahjulikud. Rahapuu portfelli tootlust silmas pidades tuleb mul paraku tegutseda kapitalistlikumas võtmes ning püüda maksimeerida tootlust, samas kui sotsiaalsest aspektist vaadatuna olen pigem madalamate intressimäärade poolt. Seda enam saaks sotsiaalpangandus tuult tiibadesse Eestis ning tavapankade „nuumamine“ väheneks. Milleks maksta tasusid suurkorporatsioonidele, kui võib-olla naabri-Mati võiks sama intressimääraga Sulle laenu pakkuda? Seeläbi toetaksid kohalikku majandust!

Jättes patriootlikud loosungid kõrvale, siis tuleb tõdeda, et kuigi paljud laenutaotlused on täna isePankuris veel täitmata, siis usaldusväärsemad inimesed saavad isegi tänastes tingimustes soodsalt laenu. Näiteks sooviks üks investor proovida isePankuris laenamist ning taotles paartuhat eurot intressimääraga 10%, kusjuures tänane laenude väljastamise tendents on pigem 20%+ intressimäärade juures. Laenu ta küll sedakord ei saanud, ent tubli 80% laenutaotlusest täideti. Usaldus maksab? Usaldus maksab!

Teine hea näide on 250 euro laenusoov pooleteiseks aastaks intressimääraga 6% laenujäägilt aastas tervise parandamiseks. Laenutaotleja krediidigrupp oli taaskord A1000 ning kuigi turul oli pakkuda mitmeid 28% intressiga A600 – A800 krediidigrupiga laenutaotluseid, siis otsustasid investorid välja anda laenu vaid 6% intressimääraga. Usaldus maksab!

Kolmanda näite tooks võib-olla välja nii, et üks kasutaja soovis oma laenusid konsolideerida. Tal on varasemalt mitmeid kiirlaene võetud, samuti üks laen läbi isePankuri. Rahapuu portfellis on kübeke sellest laenust esindatud, ent tihtipeale jääb klient maksmisel mõned päevad hiljaks. Sellegi poolest on kõik maksed kohale jõudnud ning laenaja sooviks uut laenu pikema aja peale, et seni võetud laenud tagasi maksta. Tavataotlus on 100% täidetud ning umbes nädal on veel minna taotluse lõppemiseni. Intressimäär on kukkunud 30% pealt 18% peale ja ilmselt saab ta selle laenu kätte veelgi soodsamalt. Kui korralikult teha tagasimakseid, siis investorid usaldavad ja annavad soodsamatel tingimustel laenu. Taaskord usaldus maksab!

Teinekord tasub võib-olla esimene laen võtta suurema intressiga ning näidata sellega ette oma maksevõimekus. Hiljem on võimalik laenuintressi kindlasti madalamaks saada, mis minu meelest on sellise sotsiaalse laenamise suur pluss. Kui tõestad end, siis suure tõenäosusega saad kulusid kokku hoida. Investorite jaoks on samuti parem kui varblane on pihus kui et tuvi katusel.

All You need… is TRUST!

It is nice to see on a free market that trust is worth a fortune. Currently in isePankur there are daily 10 – 20 loan applications running almost couple of months by now. Investors can choose and they will! There are lots of opportunities where 28% interestrate is on table. Unfortunately credibility score is usually low (A600-A800). If investorst must decide, they choose small money in their pocket instead promises and lack of knowledge waving in air.

It’s good to see that social banking in Estonia is developing every day. The main thing in here is to notice that interest rates are being forced down, which gives hope and chances to better lenders. For example one lady wanted to lend 250 euros, just to improve her health. She offered 6% rate and 18 months payback time. Thought table was full A600-A800 28% rate applications, she was the one whose application was filled 100%. A1000 credit score inserted trust to investors and if to be honest, in this business it’s all about trust. Trust is a must!

“Pole lootust, et täis pandaks!”

Jäin täna üle pika aja korra Omaraha portaali foorumit lugema ning hetkeseisuga olen üsnagi rõõmus, et otsustasin investeerida vaid ja ainult isePankuri kaudu.

Üks tütarlaps (kasutajanime järgi võetud eeldus) soovis töö tegemiseks soetada autot hinnaga 13 500€. Jäi arusaamatuks kas tegu on kaubaveomasinaga või mõne sõiduautoga, ent lubas maksta intressi 3% kuus. Nagu ma aru sain, siis ta otsis foorumi abil investoreid, kuna portaali kasutamine tekitas probleeme.

Selle peale vastas Omaraha esindaja läbi foorumi, et taotleja teeks laenutaotluse portaalis, kuna läbi foorumi taotluseid ei respekteerita. Mida see tähendab, jääb mulle arusaamatuks, sest milleks muidu on olemas foorum laenamise kohta?

Peale seda kirjutas tütarlaps uuesti, et kuidas peaks laenutaotlust tegema? Oma sõnade kohaselt on neiu juba 3 tundi näinud vaeva taotluse tegemisega, ent tulutult.

Vastuseks sai, et selliseks summaks puudub tütarlapsel limiit ning ei ole ka lootust, et summa täis pandaks (ilmselt mõeldi laenutaotluse täitmist).

Üldistavalt tuleb nentida, et juba varasemalt on mulle silma jäänud Omaraha portaali esindajate ülbe ja üleolev käitumine. Taaskord sai see kinnitust. Vähemalt nüüd ma tean, et igaks juhuks ei maksa täna sinna veel oma nina pistma hakata. Kui portfell on priskem, eks siis tuleb asjad uuesti üle vaadata.

“No hope for putting full!”

(Yes, it’s same weird in estonian language)

I’m glad for not investing money via Omaraha, the main competitor to isePankur in Estonian P2P lending market. Today I read some posts in Omaraha’s forum and I was sincerely impressed by the arrogant behavior Omaraha representative were introducing.

There was a woman (based on username) who asked a loan in amount of 13,500€ for buying a car. The car should have been bought for work duties and she was ready to pay 3% monthly interest. As always, she was in a hurry.
Omaraha asked her to make a loan application via portal itself, because no applications are being respected in forums. Ok, for me it’s understandable – wan’t some loan, go and make official application.

Later she asked more help, because she had spent already 3 hours and didn’t find how to fill loan application. Finally she was done.

Omaraha response was: Youre limits reject these kind of amounts and even if it would allow, the money wouldn’t be collected together anyway from the market (regarding investor market size).

Well, for me it was frightening to read such reply. If you are offering services, then please be gentle and helpful, not arrogant. I’m just saying..

Laenumahud on kasvutrendis

Hea meel on tõdeda, et isePankuri portaal on teinud viimase poole aasta jooksul tõsise arenguhüppe edasi laenumahtude suhtes. Eelmisel kuul väljastati üle 400 000 euro väärtuses laene ning ka sel kuul on juba pea 350 000 eurot välja laenatud. Kui ma õigesti mäletan, siis isePankuri esimene suurem eesmärk on jõuda 1 miljonilise laenumahuni ühes kuus. Kui sellise tempoga kasvamist jätkatakse, siis on vähem kui aasta pärast eesmärk edukalt täidetud!

Arvestades, et isePankuril on tänase seisuga ca 21 tuhat klienti (millest veerand ehk äkki on investorid?), siis ruumi edasiarenemiseks on veel küllaga. Ennem kipub koduturg ära ununema, kui siinne potentsiaal saab ära kasutatud, kuna planeeritakse Euroopasse laieneda.

Pilt

Rahapuu portfell on samuti üsnagi märkimisväärse laenumahtude kasvu läbi teinud ning eks juba isegi kipun veel lõppemata kuu numbreid oma tabelitesse kirjutama. Igatahes tundub põnev juunikuu kokkuvõte tulevat!

Midagi kindlat lubada ei taha, ent loodan juuli esimese nädala jooksul juuni kokkuvõttega ühele poole saada.

Pilt

Kuna Rahapuu portfellile elab kaasa ka mitmeid välismaalasi, siis mugavamaks lugemiseks (ning ka iseenda suuremaks harimiseks) proovin tegevusi kajastada kahes keeles: eesti ja inglise keeles. Kus jällegi viga näed laita, seal tule ja aita! 🙂

Ahjaa,

Suured tänud Teile kõigile! Vähem kui kolme kuuga oleme tuhande vaatamise piiri ületanud!

We are glad to see loan volumes going up month by month. That gives lenders and investors more opportunities to access freely to moneymarket and gain from it (profit or access to money). Let’s hope isePankur will succeed 1 million loan volume per month already this year.

Rahapuu’s portfolio has also gained some weigth in June. Bigger overview will come somewhere in the beginning of July. Hey, also I wanted to thank all of You, who have been reading this blog. We have crossed the 1000 viewers bar by now and it took less than 3 months. Thank You! 🙂

Wiseclerk.com

Sotsiaalpangandus on tänaseks üle maailma võitnud paljude inimeste poolehoiu. Tänases postituses teeme ülevaate saksa juurtega sotsiaalpanganduse blogist Wiseclerk ning vaatame nende isePankuri portfelli, mis on töös olnud tänaseks 8 kuud.

Wiseclerki blogis tehakse iga mõne aja tagant ülevaade portfellis toimunud kohta. Viimase ülevaate kohaselt on nemad isePankurisse teinud sissemakseid 7500 euro ulatuses ning tänu raha enda eest töölepanemise põhimõttele on portfelli põhiosa kosunud juba umbes 9100 euro peale. Viimatinimetatud summast on ca 7500 eurot tagasimaksmisel, 1230 eurot juba tagasi makstud ning ülejäänud osa (ca 400 eurot) viivises. Vaba raha arvel on vähem kui 100 eurot (seisev raha ei tooda tulu).

Kasutatakse järelturu võimalusi

Erinevalt Rahapuu tänasest strateegiast on Wiseclerkis kajastatud portfell suurel määral kasutamas järelturu võimalusi. Tees seisneb selles, et soovitakse laenata põhiturul kliendi ühte laenu mitmes osas ning hiljem kõik osad peale ühe maha müüa. Teinekord on õnnestunud teenida seeläbi 1,5  – 3,5 protsenti vaid mõne päevaga. Kujutage vaid ette kui suure aastase tootlusmäära võib selline kauplemine pakkuda!

Rahapuu portfell on võrreldes Wiseclerki portfelliga täna väga marginaalne ning meil ei tasu säärane trikitamine ära. Tootluseprotsendi võime saada suure, ent absoluutväärtuses võidetavad summad ei tasu vaevanägemist veel ära. Seetõttu on järelturg isepankur.wordpress.com blogis vähe kajastust leidnud. Samas ei ole me järelturuideed kindlasti maha kandnud ning tulevikus näeme selles osas võimalusi arenemiseks. Samuti näeme seal võimalust tulevikus investeeringutest lihtsalt väljuda (investeering peaks olema maksimaalselt likviidne).

Tootlus teeb silmad ette vähemalt 80 protsendile portfellidest isePankuris

isePankuri arvestusemeetodite kohaselt (millel ka Rahapuu portfelli tootlus põhineb) teenib Wiseclerki portfell hämmastavad 25,4 protsenti tootlust aastas. Sellega ollakse kõige enam teenivate portfellide tipus.

Omade arvestusmeetodite kohaselt saab Wiseclerki portfell tootluseks 16,3 protsenti. Võrdluseks: ajalooliselt on börside tootlus jäänud 10 protsendi ümber; tavahoius pakub täna aastaseks tootluseks alla 3 protsendi.

Wiseclerki tänane strateegia

– Investeerida pigem A1000 laenudesse

– Investeerida ühte laenu mitu korda ja võimalusel müüa enamus laenuosasid järelturul maha

– Hoida fookuses portfelli mitmekesistamine (diversification)